Цялостна дигитална трансформация на Алианц Банк България

ba_team_3.png

Проект за цялостна дигитална трансформация на Алианц Банк България (АББ), който помага на финансовата институция да отговори на актуалните очаквания на клиентите, като им предостави дигитални услуги за по-бързо, лесно и удобно банкиране. Проектът включва внедряване на дигитална банкова платформа за клиенти и служители, която дигитализира и автоматизира процесите по регистрация на нови клиенти, заявяване и отпускане на кредити, лизингови и застрахователни продукти. В разработката на платформата са залегнали добрите практики и най-новите тенденции в потребителското изживяване, което гарантира лесно и интуитивно използване както от банковите служители, така и от крайни клиенти.
Екип бизнес анализатори от фирма Software Group, работили по проекта: Нина Макавеева, Румен Димитров, Лев Хитрин, Благовест Стамболиев, Весела Костадинова.