Единна ИС на съдилищата (Информационно обслужване)

След усилена надпревара призът "Бизнес анализ проект на годината" 2019 беше спечелен от проекта за Единна ИС на съдилищата с екип бизнес анализатори Николета Стоянова, Биляна Григорова-Батурова и Росица Неделчева-Рангелова от фирма Информационно обслужване.

news

По проект "Разработване на Единна информационна система на съдилищата" (ЕИСС) в изпълнение на дейност "Разработване на предложения за описание, анализ, и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите" е извършен бизнес анализ в следните направления:

  • Детайлизиране функционалния обхват на системата;
  • Анализ на процедурите и работните процеси;
  • Идентифициране на интеграциите между ЕИСС и други системи в рамките на съдебната система или държавната администрация;
  • Реинженеринг на процесите.