How to be tech savvy and lead a team in a challenging serverless IoT project

magdalena_chervenkova.jpg        svetoslav_venkov.jpg

Проектът е изготвен за компания, която е една от водещите в сферата на производство на почистващи машини с индустриални цели. Поддръжката на тези машини изисква високоспециализиран софтуер за анализ на голям обем от данни (милиони събития на седмична и месечна база), които са достъпни както за производителя, така и за собственика на машините и крайния им ползвател. Освен анализ и проследяване на данните, изпратени от машините, софтуерът предлага и дистанционно проследяване на възникнали проблеми, обновяване на машинния софтуер, както и възможност за менажиране на определени функционалности на самите машини.
Бизнес анализатори в проекта са Магдалена Червенкова и Светослав Венков от екипа на МенторМейт.