Мобилно банково приложение

Внедряване и персонализиране на мобилно банково приложение за индивидуалните клиенти на голяма италианска банка. Банката е една от основните италиански частни компании, която се е утвърдила като модерна банка с вековна традиция. Нуждата от ново приложение за индивидуални клиенти става наложителна поради остарялата технология на текущото, чиято поддръжка беше спряна през юли 2020. Проектът беше разделен на няколко части според функционалностите, които трябва да бъдат предоставени. Първата част, наречена MVP, включваше основни функции като: Автентикация и “Biometric” логин, начална страница, управление на профила, основно меню, управление на клиентски карти, парични трансфери, история на транзакциите, презареждане на предплатени карти, презареждане на предплатени карти за мобилни телефони и др.
SoftServe участваше в проекта, като основен партньор на вендора, който предоставя платформа за онлайн банкиране.
Проектът е реализиран от Ивайло Трифонов - бизнес анализатор в екипа на SoftServe.