Бизнес аналитици и ръководители работят съвместно за изпълнение на целите на проектите