Българската секция на Международния институт по бизнес анализ започва дейност

Българската секция на Международния институт по бизнес анализ започва дейност, Insurance.bg, 12/05/2009