Call for Volunteers - Balkan Business Analyst Conference


 

Тази година МИБА България е домакин на третата Балканска бизнес анализ конференция, която ще се проведе в София.

Станете доброволец и се възползвайте от уникалната възможност да дадете своя принос към общността на бизнес анализаторите!

Повече информация как да участвате, вижте тук