IIBA Global Business Core Standard

IIBA публикува Global Business Core Standard, който може да бъде свален от тук.

Открийте как можете да използвате най-добрите бизнес анализ практики, за да осигурите по-голяма бизнес стойност за вашата организация, както и да постигнете по-добри резултати на стратегическо, тактическо и оперативно ниво.
Публикацията обхваща основополагащите бизнес анализ концепции от BABOK.