МИБА - София Избори 2016

На 23.11.2016 (сряда) от 18:30ч., в офиса на ITCE в бизнес център Мегапарк, Цариградско шосе 115Г, ще се състои редовно Общо събрание на Международния институт по бизнес анализ - София, на което предстои да бъдат преизбрани следните позиции в Управителния съвет:

 • Заместник председател по образованието
 • Заместник председател комуникации
 • Секретар

Основни и допълнителни отговорности на изброените позиции:

 

Заместник председател по образованието (VP Education)

 

Основни отговорности:

 • измисляне и планиране на образователните събитии на чаптъра (семинари, уъркшопи, т.н.)
 • разговори с гост-лекторите и дефиниция на темата на събитието
 • връзка между IIBA България и други образователни организации (AccessMBA, т.н.)
 • проследяване на развитието на образователната и сертификационна програма на IIBA и промотирането й

Допълнителни отговорности:

 • води комуникация със спонсори, домакини, партньори, членове
 • обменя опит и поддържа контакт с други секции на IIBA
 • участва в организацията на конференции и други инициативи, в които чаптърът е партньор
 • участва в промотирането на чаптъра, като го представлява пред IIBA Global (Chapter of the year awards, уебинари, конферентни разговори, кореспонденции и др.)

Заместник председател комуникации (VP Communications)

 

Основната отговорност на ролята Заместник председател комуникации е да популяризира дейностите на секцията. 
За всяко предстоящо събитие/инициатива, Заместник председател комуникации подготвя:

 • събитие/новина в сайта: https://sofiabg.iiba.org/
 • покана и reminder, които изпраща чрез каналите за комуникация на секцията:  2-те mail групи (babulgaria, sofia.iiba.org), Facebook страница и Facebook група, LinkedIn група, Twitter акаунт
 • 'Thank you letter' до присъствалите, в удостоверение на натрупаните от тях PDU/CDU точки
 • публикува материали/снимки/ впечатления след събитието

Допълнителни отговорности:

 • води комуникация с гост-лектори, спонсори, домакини, партньори, членове
 • участва в измислянето и организацията на инициативите на секцията
 • обменя опит и поддържа контакт с други секции на IIBA
 • информира за значими събития - предстоящи конференции, уебинари, сертифициране

Секретар (Secretary)

Наименованието на позицията предстои да бъде гласувано за преименуване на Заместник председател членство (VP Membership)

 

Основни отговорности:

 • Подпомага организационното обезпечение на всички дейности, планирани и осъществявани от IIBA Sofia Bulgaria Chapter ;
 • Води протоколи на Общите събрания на IIBA Sofia Bulgaria Chapter и срещите на УС;
 • Отговаря за запознаване на членовете на IIBA Sofia Bulgaria Chapter с взетите решения и планирани действия;
 • Отговаря за комуникацията с кандидатите за членове и за други въпроси, свързани с членството в IIBA Sofia Bulgaria Chapter.

Допълнителни отговорности:

 • води комуникация със спонсори, домакини, партньори, членове
 • обменя опит и поддържа контакт с други секции на IIBA
 • участва в организацията на конференции и други инициативи, в които чаптърът е партньор