Награда „Бизнес анализатор на годината“ 2017

Формуляр за кандидатстване
Последна дата на подаване: 20 август 2017 г.

IIBA България организира нова инициатива - наградата „Бизнес анализатор на годината“. Наградата се учредява, за да признае индивидуалните постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.
Ние в IIBA България се стремим да повишим информираността за нашата професия, за нейната значимост, за незаменимата роля, която тя играе. Един от начините е да дадем признание на водещи бизнес анализатори със съществен принос в проектите си, които с работата си надвишават очакванията на заинтересованите страни.
Наградата „Бизнес анализатор на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на на-добрите в професията. Не бъдете скромни, много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.
Всяка година IIBA България ще определя по три области, в които кандидатите за наградата ще се състезават. За 2017 година това са:
Бизнес стойност:
·        Как чрез работата си като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?
Въвличане на заинтересованите страни:
·        Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?
Визуализация на изискванията:
·        Как успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?
Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите ще бъде постоянен критерий за оценка.
Наградата за 2017 година ще бъде представена на Балканската конференция по бизнес анализ BBA2017, която ще се проведе на 6 и 7 октомври в София. Победителят ще се избере от петима номинирани участници, които ще получат безплатен достъп до конференцията, а техните резюмета ще се публикуват на Интернет страницата на конференцията https://balkanbaconference.org/ и на IIBA Bulgaria https://sofiabg.iiba.org/. Можете да изтеглите формуляра за кандидатстване от тук.