Онлайн включване в Общото събрание на МИБА - София на 16.12.2021 г.

Резултат с изображение за „online meeting“

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, на 16.12.2021 г. предстои Общо събрание на МИБА - София със следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2020 г. – декември 2021 г.;
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
  • Председател;
  • Заместник председател финанси / Касиер;
  • Заместник председател маркетинг;
  • Заместник председател по проучвания и публикации.

За да сведем до минимум риска от разпространение на Ковид 19, ще осигурим възможност за онлайн участие в Общото събрание чрез Zoom, като:

[Регистрация за онлайн участие в Общо събрание на МИБА - София на 16.12.2021 г.]

Онлайн сесията ще стартира от 19:30 ч. на 16.12.2021 г., вход от 19:15 ч.

Поздрави,
Екипът на IIBA Бълтария