Откриха българската секция на МИБА

Откриха българската секция на МИБА, PR Kernel, 13/05/2009