Победители в наградата "БА проект на годината 2020"

На 26-ти ноември в онлайн събитие с близо 100 участника финалистите в конкурса "БА проект на годината 2020" направиха вдъхновяващи представяния на своите проекти и отговориха на въпроси на публиката и колеги от другите екипи. След гласуване на публиката, журито в състав Весел Гагов, Мариана Митевска - CBAP и Мариан Неделчев - CBAP обяви победителите и крайното класиране:

ba_team_3.png

След обявяване на класирането всеки членoвете на проектните екипи направи своя избор спрямо своите текущи интереси и нужда от обучение, като правото за избор беше по реда на класирането. Представяме спонсорите на инициативата, които осигуриха ваучери за обучения и избора на екипите от отличените проекти:

Подробна информация за спонсорите на "БА проект на годината 2020" и предоставените обучения:


  esi_cee.png
 
Европейският Софтуерен Институт ЦИЕ (ЕСИ) работи с ИКТ-интензивни организации за постигане и поддържане на конкурентни предимства чрез гъвкавост, управление на процеси и киберсигурност.
ЕСИ извършва приложни изследвания, консултации и оценки в областта на кибер устойчивостта (RMM, OWASP и др.), гъвкави методи за управление (Lean, Kanban и Scrum) и управлението на процесите (Balanced Scorecard, OKR, CMMI, и др.)

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение през 2021, сертифицирано от kanban.university, по избор от:

Завършвайки курса, ще сте в състояние да обясните основните принципи на метода Kanban за ефективно управление на проекти, услуги и операции и да ги прилагате на практика.
Обучението включва подробна симулация на Kanban, в която ще прилагате присъщите на Канбан практики с помощта на Kanbanize – водещ софтуер за управление на проекти в световен мащаб. По време на симулацията, ще участвате в провеждането на ежедневни и други срещи, следвайки интегрирани правила за работа и конкретен бизнес сценарий. Ще имате възможност да вземате решения за разпределение на работата, формулиране на политики, попълване на опашката от задачи, ограничаване на работа едновременно по много задачи и др. и ще се научите да анализирате и управлявате работния поток.
Интерактивните практически упражнения в курса ще Ви помогнат да изградите Kanban система (или ще Ви дадат идеи как да се подобри и поддържа вече съществуваща Канбан система), адаптирана към специфичните Ви бизнес нужди.

Ще научите и ще практикувате как да използвате основните концепции на Канбан метода, за да управлявате работата си така, че нито Вие, нито колегите Ви да се чувствате претоварени. В резултат на курса ще сте в състояние да визуализирате работата си добре и да балансирате между нуждите на клиента и наличния капацитет, което ще Ви помогне работите по-добре и да намалите броя на спешните задачи. Също така ще бъдете в състояние да опишете каква стойност носи използването на канбан система и как може да допринесе за успеха на Вашия екип и организация. Обучението включва интерактивна симулация на работа в канбан екип.

Забележка: Курсовете се провеждат на английски език, освен в случаите, когато всички записани участници владеят български.


sbc.png
 

Училищe за бизнес компетенции, учредено през 2005 г., предлага богато портфолио от сертификационни и професионални програми.
Най-популярните сертификационни курсове на Училището са Agile Project Management, Agile Business Analysis, PRINCE2 и European Business Competences Licence (EBC*L).
Най-търсените от професионалната общност курсове са: Реинженеринг на бизнес процеси и моделиране на бизнес процеси с BPMN, Ефективно документиране при разработването на софтуер, Ръководене на ефективни ИТ-екипи и Agile-лидер.
Училището поддържа няколко платформи за дистанционно и он-лайн обучение.

Спонсорство:

Ваучерите са валидни за срок от 3 месеца.


projecta-logo.jpg 

 

ПРОДЖЕКТА е водеща консултантска компания в областта на управлението на проекти.  Компанията работи с водещите методологии за управление на проекти в световен мащаб и провежда множество обучения и сертификационни програми. Мисията на ПРОДЖЕКТА е да предоставя най-добрите продукти и услуги по управление на проекти, с което да съдейства за успеха на своите клиенти, партньори и служители и да подпомага развитието на обществото.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение по избор от:

  • Introduction to Agile / Agile Project Lifecycle – обучението представя модерните гъвкави (agile) подходи, приложими при разработването на продукти и управлението на проекти. То запознава с разликите между Agile и традиционните методи, философията, екипите и ролите в Agile, механизма на Agile, модела на Agile проекта и управлението на проекти с помощта на Agile. Това е онлайн обучение с неограничен достъп за период от 3 месеца.
  • PMI Agile Certified Practitioner Exam Preparation Course – обучението служи за подготовка за изпита за сертификат Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® на Project Management Institute (PMI) – САЩ. Преминавайки го, участниците ще могат да  обясняват ползите на Agile Project Management, да правят разлика между Agile и традиционните методи, да  разбират и прилагат работните потоци, ролите и артефактите на Agile, да разбират и прилагат различни инструменти и техники на Agile, да отговарят на въпроси за изпита PMI-ACP®. Това е онлайн обучение с неограничен достъп за период от 3 месеца. При желание участникът може да се яви на изпит, като таксата за изпит се дължи директно на PMI.

pmba.jpg

 
ПМБА ЕООД е българска компания за консултантски услуги в областта на управлението на проекти и бизнес анализа.
ПМБА предоставя обучения по бизнес анализ по сертификационните програми на BCS, The Charted Institute for IT с учебни материали на британската компания AssistKD, първи златен партньор на BCS.
Част от предлаганите курсове носят часове професионално развитие, признавани от IIBA за сертификация и ресертификация.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение през 2020 или 2021 г. по избор от:  

Във ваучера не се включва цената на изпита.


the_business_institute.png
The Business Institute е катализатор на бизнес умения. Организира отворени работилници, майсторски класове, бизнес програми в областите: мениджмънт, финанси, маркетинг, продажби, предприемачество и иновации. Предоставя трейнинг решения по поръчка и мениджмънт консултантски услуги. С обучение чрез преживяване предизвикваме потенциала на участниците за високи професионални скокове и инициативи за позитивна промяна, бизнес и личностно израстване, повишаване на ефективността, иновиране.

Спонсорство:
Награден ваучер в размер на 1000 лв. за обучение по избор от портфолиото на The Business Institute.


acuna_consutling.jpg
 
Acuna Consulting Inc, an Entrepreneur 360 award winning Agile solutions company that focuses on Digital Transformation coaching, consulting and training in the areas of Enterprise Agile Transformations Leadership and Cultural Development, Test Automation and DevOps. The company operates in North America, Australia, Asia and Europe, supporting organizations with in-depth knowledge in the leading standards and frameworks. In Bulgaria Acuna Consulting offers SAFe and ICAgile certification classes for companies and individuals.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение по избор от:

  • Leading SAFe (Certified SAFe Agilist - SA)
  • SAFe Scrum Master (Certified SAFe Scrum Master- SSM)
  • SAFe Product Owner/Product Manager (Certified SAFe Product Owner/Product Manager- POPM)

Ваучерът не е ограничен във времето и може да бъде ползван при обявяване на публичен трейнинг или при покана за частно обучение


new_horizons.png
 

Мисията на New Horizons Bulgaria е да доставя гъвкаво и ефективно ИТ и бизнес обучение.
Вече повече от 18 години сме надежден доставчик за обучения в България, отличен с редица престижни награди на местно и глобално ниво. Част сме от глобалната мрежа на New Horizons – най-голямата независима ИТ компания в света, с над 38 години история и повече от 30 млн. обучени курсисти.
Ако искате да надградите уменията и актуализирате ИТ сертификатите си, с радост ще ви посрещнем в нашия учебен и сертификационен център, намиращ се в Световен Търговски Център Интерпред, София.
Провеждаме онлайн обучения в България от 2008г. насам, като курсистите ни може да избират между над 3800 класа с онлайн провеждане по почти всички ИТ и бизнес теми.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение по избор от:

This is an introductory course designed to provide students with a basic understanding of the benefits, functions and impact a business analyst has within an organization. The course discusses the business analysis process as it is applied throughout a project as well as the pre-project activities that comprise strategy analysis. Students learn how a business analyst supports the project throughout the solution development life cycle, from defining business needs and solution scope to validating that requirements have been met in the testing phase and ensuring the solution continues to provide value after implementation.

With elicitation serving as a major component of the requirements process, it is imperative that business analysts maintain high competency levels in elicitation practices and technique use to help organizations overcome the requirements related challenges faced on projects. Regardless whether you are a practitioner just starting off your career in business analysis or whether you have been performing the role for some years, this course will provide insight into the latest thoughts on elicitation and writing effective requirements and present a number of current techniques that are being applied on projects across industries today.


service_centrix.png 
„Сървис Центрикс” ООД е компания с дългогодишен опит, специализирана в дейности, насочени към управление на ИТ процесите в дадена организация. Компанията предлага роботизиране на бизнес процеси (RPA), ИТ обучения, внедряване на ITSM решения и консултантски услуги в сферата на информационна сигурност.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение:

Kepner-Tregoe was built on the premise that people can be taught to think critically. While working for the Rand Corporation in the 1950s, our founders, Dr. Charles Kepner and Dr. Benjamin Tregoe, conducted research on breakdowns in decision making at the Strategic Air Command. They discovered that successful decision making by Air Force officers had less to do with rank or career path than the logical process an officer used to gather, organize, and analyze information before taking action.


itce.png
 

ITCE помага на организациите в тяхната дигитална трансформация чрез портфолио от иновативни мениджмънт и IT обучения и консултантски услуги. Посветили последните 23 години в трансформация и модернизация на организации, развиване на техните умения и култура, екипът на ITCE подкрепя инициативата на „БА проект на годината 2020 в желанието си да стимулира споделянето на знание и опит и развитието на професионалисти в областта на бизнес анализа.

Спонсорство:
Един ваучер за участие в обучение: