Покана за Общо събрание на МИБА - София, 15.12.2022 г., 18:00 ч.

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание
на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ - София

 
Уважаеми колеги,

Съгласно чл.14 от Устава на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ – София, по инициатива на Управителния съвет се свиква Общо събрание на Сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 15.12.2022 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в зала G8-1 на Културен център G8 – гр. София, ул. Гладстон No 8.

Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2021 г. – декември 2022 г.;
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
• Заместник председател образование;
• Заместник председател комуникации;
• Заместник председател членство/секретар.

 
Съгласно чл.16 от Устава, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, без значение броя на явилите се членове.
 
15.11.2021 г.               
Веселин Политов,
Председател на УС

Покана за Общо събрание
Управителен съвет - функция и роли