Първа среща на Международния институт за бизнес анализ в България