Резултати от гласуване за членове на УС на Сдружението

Уважаеми Колеги, 
На проведеното Общо събрание на „БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ-СОФИЯ“(МИБА) на 16.12.2021, чрез гласуване бяха избрани следните членове на Управителния съвет на Сдружението:

За председател на Сдружението е преизбран Веселин Политов.
За заместник председател „Финанси/касиер“ е преизбрана Ирина Василева.
За заместник председател „Маркетинг“ е преизбран Ангел Игнатов.
За заместник председател „Проучвания и публикации“ е избран Виктор Лещаров.

Поздравления на всички преизбрани и успех на новия член на Управителния съвет – Виктор Лещаров.

Ръководството на МИБА изказва най-сърдечни благодарности към Мария Тодорова  за цялостния принос, който има към развитието и полуляризирането на Сдружението в България.

Комисия по номинациите,
Милена Милева - член на Управителния съвет
Весел Гагов - член на Управителния съвет
Стоян Чалдъков – член на Управителния съвет