Удължава се срокът за кандидатстване за наградата „Бизнес анализ проект на годината“

Удължава се срокът за кандидатстване за наградата „Бизнес анализ проект на годината“. Новата крайна дата е 20 октомври т.г. вкл. Инициативата се организира за втори път от IIBA България. Отличието е учредено, за да признае груповите или индивидуални постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.
Ние в IIBA България се стремим да повишим информираността за нашата професия, за нейната значимост, за незаменимата роля, която тя играе. Един от начините е да дадем признание на водещи бизнес анализатори със съществен принос в проектите си, които с работата си надвишават очакванията на заинтересованите страни.
Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на добрата организация на бизнес анализ работата в конкретен проект, на прилагането на подходящи техники и на цялостната помощ от бизнес анализаторите към заинтересованите страни. Не бъдете скромни, много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.
Всяка година IIBA България определя три основни критерия, по които ще се състезават проектите. За 2020-та година това са:

  • Анализ на проблема: Как работихте, за да адресирате коренната причина на проблема, а не симптомите? Какъв подход приложихте, за да може проблемът да бъде изцяло разбран и комуникиран?
  • Прилагане на нови умения и техники: Кои нови умения и техники използвахте в проекта и как ги приложихте на практика?
  • Виртуален БА: Как ефективно приложихте БА практики при дистанционна работа с клиентите и с екипа?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите са допълнителни постоянни критерии за оценка.
 
Условия и формуляр за кандидатстване

Срок за подаване: 20-ти октомври 2020 г.
За екипа-победител ще бъде осигурена атрактивна награда, която ще обявим допълнително.