PowerCurve Collections - софтуер за управление на лоши кредити (Experian))

Проект "Разработка на нова версия на продукт за управление на лоши кредити "PowerCurve Collections". Приложението е наследник на продукт с 30-годишна история, внедред в над 150 организации. Целите на проекта са:

  • нов дизайн на потребителския интерфейс (UI), съобразен с актуалните световни стандарти и тенденции;
  • подобрен потребителски опит и ползваемост (UX);
  • разширени конфигурационни възможности за постигане на гъвкав бизнес модел и бързина при внедряване;
  • имплементиране на основните бизнес функционалности от legacy продукта и нови такива спрямо развитието и нуждите на пазара.

Екипът бизнес анализатори на фирма Experian, работили по проекта: Десислава Антонова, Мария Тодорова, Динко Пейков, Светозара Алексиева, Маргарита Петрова, Ралица Тончева-Петрова и Йоана Тренчева.