Решение за виртуални обучения

tanya_kolchakova.png

Проектът е изготвен за компания-пионер в разработването на онланй решения за виртуално обучение в САЩ. Посредством широкоспектърен психометричен анализ платформата предлага диагностика на знанията и уменията на всяко дете, в следствие на което се генериратиндивидуализирани планове за обучение. Към момента учащите се потребители са над 3 000 000. Нашият принос се състои в създаването на:

  • стабилна среда, която да удържи на 100% увеличение на потреблението;
  • решения за по-активно участие на родителите в дигиталното обучение на децата им;
  • умни известия за учители;
  • среда достъпна за ученици със специални образователни потребности (СОП).

Проектът е изпълнен от Таня Колчакова-Янева в ролята ѝ на бизнес анализатор към фирма МенторМейт.