RILA COGNI SOFT

Brain logo     
RILA COGNI SOFT е първата цифрова многоезична здравна платформа в България за провеждане на когнитивни тестове и последващи рехабилитационни процедури/игри за пациенти с диагноза Множествена склероза (МС). Прилага адаптирана иновативна версия на златен стандарт за когнитивен скрининг на най-засегнатите мозъчни домейни. Предназначена е за използване от невролози, невропсихолози и терапевти, както и от пациентите с достъп до системата. Регистрирана е като медицинско изделие, Клас I (софтуер за изследване и рехабилитация на когнитивни дефицити) от ИАЛ.
Продукционната версия е на https://cognisoft.rila.bg/cognisoft/#/.

Екип на Rila Solutions:

  • Илина Манова - продуктов мениджър;
  • Надежда Стефанова - водещ бизнес анализатор. Процеси и интеграция;
  • Ивайло Спасов - архитект на решения. Оценка за технологична приложимост;
  • Янита Петкова - анализ на изискванията за графично представяне, използваемост и визуализация на данни.