Self-care портал (ScaleFocus, Musala Soft)

Проектът е за изграждане на Self-care портал и електронен магазин за българска телекомуникационна компания. Self-care порталът включва множество функционалности, които помагат на клиентите на телекомуникационната компания да проверяват статуса на услугите си - потребление, текуща сметка, да разглеждат фактури и да правят плащания. Потребителите могат да добавят допълнителни услуги и да проддържат съществуващите си такива.

Бизнес анализатори по проекта са Люба Пранчова от ScaleFocus и Ангел Куртев от Musala Soft.