Система за симулации на хидравлично разрушаване и резервоарни симулации (МенторМейт))

Разработеният продукт представлява облачно-базирана система за симулации на хидравлично разрушаване и резервоарни симулации.
Софтуерният продукт позволява на инженерите да определят геоложките условия на нефтен или газов кладенец. Също така им дава възможност да създават сценарии, изобразяващи процеси и материали, използвани при експлоатацията на кладенеца. След създаване на сценарии, системата позволява да се симулират операции, които използват въведените процеси и материали.
Крайният резултат представлява визуализация и подробни отчети на производителността на кладенеца и условията на околната среда.
Екипът бизнес анализатори включва Галя Икономова и Христо Бахчеванов от фирма МенторМейт.