Софтуер за рехабилитиране и възстановяване (МенторМейт)

Проектът е изготвен за компания, помагаща на хора, възстановяващи се от инсулт чрез рехабилитация, провеждана от фитнес инструктори. Подготовката на висококвалифицирани рехабилитатори в някои части на света е изключително сложен и времеемък процес, което се превръща в проблем за компанията-клиент и за цели здравни системи.
Продуктът, който създадохме, представлява цялостна система, която подпомага процеса по рехабилитиране и възстановяване, предоставяйки възможност на фитнес инструктори да извършват ефективни рехабилитационни процедури, които не отстъпват по качество от тези, предоставени от лицензирани рехабилитатори.

Екип бизнес анализатори - Магдалена Червенкова и Жаклин Бекярова от МенторМейт.