Бизнес анализ проект на годината

През 2019 г. IIBA България стартира инициативата - награда „Бизнес анализ проект на годината“. Наградата беше учредена, за да признае груповите или индивидуални постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.