БА проект на годината 2019

През 2019 г. IIBA България организира нова инициатива - наградата „Бизнес анализ проект на годината“. Наградата беше учредена, за да признае груповите или индивидуални постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.

Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на добрата организация на бизнес анализ работата в конкретен проект, на прилагането на подходящи техники и на цялостната помощ от бизнес анализаторите към заинтересованите страни. Не бъдете скромни, много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.

Всяка година IIBA България определя три основни критерия, по които се състезават проектите. За 2019 година критериите бяха следните:

  • Бизнес стойност: Как чрез работата си в проекта като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?
  • Въвличане на заинтересованите страни: Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?
  • Визуализация на изискванията: Как  в проекта успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите са допълнителни постоянни критерии за оценка.

Условия и формуляр за кандидатстване 2019
 
За наградата „Бизнес анализ проект на годината“ 2019 бяха номинирани следните проекти (по реда на подаването им):

След усилена надпревара призът беше спечелен от проекта за Единна ИС на съдилищата.

IIBA България осигури за своя сметка участието на бизнес анализаторите от наградения проект на Балканската бизнес анализ конференция 2019 г. в Белград, Сърбия .
Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ 2019 беше осъществена с подкрепата на ПМБА ЕООД и ИТЕЯ ЕООД.