Svetoslav Elenkov

selenkov.jpg

Светослав Еленков

18.08.2023

1. Представете ни се
Казвам се Светослав Еленков, семеен с две деца. По образование съм икономист, бакалавър Финанси и магистър Банков мениджмънт. От 2009-та година работя като бизнес анализатор в ИТ екипи на финансови компании и в компании внедряващи системи за управление на бизнеса. Към днешна дата съм част от екипа на Балкан Сървисис ООД, като бизнес анализатор в екипа за управление на проекти. Вярвам, че успехът, удовлетворението и качеството, както в личния живот, така и в професионалния, са следствие на няколко неща и аудиторията IIBA ще ме разбере много добре:

 • да знаем какво искаме (ясни бизнес изисквания),
 • да търсим път за реализация на желания и цели, съобразено с условията, наличните ресурси и възможности (текущото състояние, такова каквото е - AS IS),
 • да търсим добро взаимодействие с хората в обкръжаващата среда (работа в екип),
 • да сме готови за промени в плана, при промени в обстоятелствата (Agile).

2. Как се случи така, че стана бизнес анализатор?
Изборът на професията бизнес анализатор при мен не беше осъзнат. В банка, за която работех от три години, ми предложиха позиция в отдел „Бизнес процеси и организация“, защото познавах добре като краен потребител няколко от системите, а една от системите и процесите познавах и през погледа на служител в централата, където бях анализатор на кредитни сделки.
На тази работа се влюбих в професията на „бизнес анализатор“, защото виждах от много различни гледни точки какво, защо и как се случва в една голяма структура.
Ролята на експертите в отдела не включваше само анализ – събирахме изискванията, пишехме задание, правихме план за тест, извършвахме теста, пишехме инструкции и процедури за работа, за да се гарантира безпроблемното използване на функционалностите от няколко хиляди потребители в централата и клоновата мрежа на банката. Експертите на позиция „бизнес анализатор“ координирахме останалите участници в проектите от страна на бизнеса и страна на ИТ екипите. Работата с хора и това да се търси и оценява аналитично и критично мислене, е нещото, което най-много ми харесва в професията на анализатора. Техническата част от работата никога не ми е била присърце.

3. От опита си до момента, какви съвети би дал на някой, който тепърва навлиза в сферата на бизнес анализа?
Най-важното е да стремим към яснота при наличната информация за обектите на анализ, с техните параметри и характеристики, колко различни сценария на поведение трябва да имат потребителите и системата, за да знаем кои казуси сме решили и за кои следва да имаме „план Б“ и да се потрудим още.
Да не забравяме за принципа на Парето: 80 % от проблемите идват от 20 % от бизнес сценариите. 20 % от казусите отнемат 80 % от времето.
Да се фокусирам върху важните проблеми, но да имаме ясното за онова, което остава нерешено.
 
Естеството на работата на анализатора изисква да сме посредници и посланици между хора с различна гледна точка и експертиза, част от които имат повече знания за бизнеса, други за технологиите. Първия ми съвет към онези, които тепърва ще навлизат в професията е да помислят къде са силните им страни и интереси, и върху какви теми обичат да разсъждават:

 • Бизнес или технологии
 • Работа с хора или работа със системи
 • Работа с думи или работа цифри
 • Участие в изграждане на идеи и концепции или изпълнение на взети решения
 • Свобода и творческо мислене (креативност) или стриктно следване на план, процедури  и нареждания
 • Меки умения, като комуникация, аналитично мислене, организационни, лидерски и презентационни умения или
 • знания за технологичното функциониране на системите, боравене с инструменти, математическо мислене, обработка на данни и т.н.

Ролята на анализаторите силно може да варира, в зависимост от визията на лидерите на екипите, интересите и силните страни на анализатора, структурата на екипа и т.н.
Най-важно, според мен, е човек да работи в сектор, който му е интересен и да има възможността да насочи енергията си там, където са силните му страни. Определено за мен по интересни са бизнес процесите, връзките между възложител и изпълнител, създаването на концепция и план за реализация, отколкото техническото изпълнение. Това е било определящо в избора ми компании и позиция, но много уроци научих по-трудния начин. Също така важно е да имаме усещане, че онова, в чието създаване участваме подобрява бизнес средата и качеството на живот.

4. Какви качества е нужно да притежава един добър бизнес анализатор?
Ще започна с добър английски език – това е голямата ми професионална слабост, която е голяма спирачка за развитие. Вече рядко има компании, които не са част от големи чужди компании или не се стремят към реализация на услуги на външни пазари.

Най-важните професионални качества са:

 • Комуникационни умения, умения да изслушва и да води разговор (модерация);
 • Аналитично и критично мислене;
 • Търсене на първопричина за симптомите и проблемите (route cause analysis);
 • Умения за решаване на проблеми (problem solving skills);
 • Внимание към детайлите;
 • Извличане и структуриране на информация по ясни критерии;
 • Търсене на взаимовръзки между изисквания, процеси и функционалности.

Според мен, в основата на качествените и ефективни процеси и системи са знанията на експертите за връзката между долу изброените теми:

 • Бизнес анализ – извличане на изисквания какво, защо и как ще правим, какви са връзките между всички дейности, процеси и обекти;
 • Управление на приоритети – след взети решения, качествени резултати има само при ясни цели и приоритети;
 • Методология за управление на проекти – всички участници да имат единна визия как проектите ще бъдат водени към успешна реализация;
 • Контрол на качеството – винаги при възможност да се използва и превантивен контрол;
 • Поддържане – реакция при възникнали предизвикателства и анализ на причините;
 • Модериране на срещи – общуването е обмен на информация. Информацията е ценна, когато е подредена и води до действия;
 • Емоционална интелигентност - умения за слушане, усещане на притесненията на другите, открита комуникация, градивна обратна връзка.

Бизнес анализаторите сме естествени посланици в екипите и компаниите, заради ежедневната ни комуникация както по вертикала с различни нива на управление и вземане на решения, така и по хоризонтала с експерти в различни области. Това ни дава по-широка основа на знания и гледна точка, но и привилегията, и отговорността да посочим грешки, и пропуски, които остават скрити за експерти на други позиции.

5. Ако може да опишете перфектния стейкхолдър, как бихте го описали с 3 думи?
Мислещ, последователен, изслушващ.

6. Има ли умение, което прилагате успешно в практиката, но така и в личния живот?
Търпение – старая се да не бързам да си изграждам мнение и да не реагирам, без да съм се запознал с дадена ситуация и да съм дал време на емоциите “да отлежат”.
Опитвам да се поставям в „обувките на другия“ – за съжаление освен полезно, това може да бъде и неприятно, когато се работи в среда, в която няма открита комуникация между възложител и изпълнител и се търсят виновници, а не решения. Тогава обективна истина може да не е в интерес на екипа, от който и ние сме част.

7. Препоръчай ни подкаст, книга, блог, който следиш?
Поради разочарование от промени в стила на управление на компания в миналото, направих блог, в който планирах да пиша по изброените горе теми, свързани и допълващи бизнес анализа. Тогава написах в google „best blogs for business analysis”. Нямам спомен за някои конкретни, които да съм следял. Информация за мотивацията ми да пиша по темата може да намерите в блога
 
На всеки, който иска да се развива в сферата препоръчвам две книги:

 • BABOK – добре позната на всички, но според мен теоретичната подготовка се подценява, включително и от мен първите години в работата ми.
 • „Мисленето“ на Даниъл Канеман – книгата е изключително полезна за всеки, който работи с хора и с данни, и се опитва да разбере логиката и мотивацията ни за едни или други действия и решения. Още не съм я прочел цялата, но главата за професионална интуиция мисля ще е полезна за анализаторите – за онези моменти, в които усещаме, че нещо не е ОК, но още не знаем точно защо.

8. Бизнес анализатор или Product Owner или Product Manager?
Ролята и отговорностите, които съм имал в предходни компании са били комбинация от Бизнес анализатор, QA (quality assurance), нещо като Product Owner (разбрах години по-късно, когато компаниите започнаха да откриват подобни позиции) и Project Manager. 
Преди месеци бях на събитие организирано от IIBA, на което беше представена следната тема „Introduction to Product Ownership Analysis“ – препоръчвам на всеки, който си задава въпроса „Бизнес анализатор или Product Owner или Product Manager?“ да разгледа презентацията на IIBA по темата Product Ownership Analysis.
 
Лично аз най-добре се чувствам в комбинация от роли, заради възможността да си сглобя „голямата картина“. Най-удовлетворен съм бил, когато имах възможност да участвам в целия процес от създаване на методология за работа, да съм част от екипа изграждащ стратегия за развитие на функционалностите, да взаимодействам пряко с техническия екип и да съм част от поддържането на системите, за да видя кои решения са добри дългосрочно и кои водят до затруднения в работата. Според мен е полезно за всеки анализатор да навлезе в работата на останалите нетехнически експерти в процеса по създаване на софтуерни решения. Ролятя на Product Owner ми допада, защото е по-близо до бизнеса.
В някои компании и екипи BA (бизнес анализатора) са насочени към техническата експертиза. Последната възможност Product Manager е непозната за мен, тъй като не съм работил в продуктова компания. Компаниите и екипите, в които съм работил са развивали собствени системи или сме внедрявали чужди решения с доработки.
Отскоро съм на настоящата ми работа и правя точно това, което обичам - фокус върху анализ на бизнес изисквания и връзката между анализа дейностите по управление на проекти, с цел да се оптимизира процеса по създаване на технологични решения и да се достави решение отговарящо на нуждите на клиента, в уговорения срок, на договорените цени.