Welcome to the IIBA® Bulgaria Chapter!

IIBA Sofia is the Bulgarian chapter of the International Institute of Business Analysis which is the world's leading professional association in the field of business analysis.

Upcoming EventsSee All
Latest NewsSee All
Резултати от гласуване за членове на УС на Сдружението Уважаеми Колеги,  На проведеното Общо събрание на „БЪЛГАРСКА СЕКЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ ПО БИЗНЕС АНАЛИЗ-СОФИЯ“(МИБА) на 16.12.2021, чрез гласуване бяха избрани следните членове на Управителния съвет на Сдружението: За председател на Сдружението е преизбран Веселин Политов. За...