Balkan Business Analysis Conference 2021

bba_2021_banner_png.jpg

Предстоящо събитие

България отново е домакин на „Балканската конференция за бизнес анализ“

25-26-27 Ноември 2021

Българската секция на Международния институт по бизнес анализ (МИБА) има удоволствието да бъде домакин на седмата поред международна „Балканска конференция за бизнес анализ“.

Събитието се провежда под егидата на Международния институт по бизнес анализ  и има за цел да събере на едно място международни експерти и доказани специалисти в областта на бизнес анализа, обменящи знания и опит относно стратегическо планиране, подобряване на бизнес процесите и ефективността в организациите, както и управлението на изискванията към софтуерните системи.

Форумът ще се проведе на 21, 22 и 23-ти октомври 2021г. , като специфичното тази година е, че събитието ще се проведе изцяло онлайн, като организаторите вярват, че освен сериозно предизвикателство, това е и отлична възможност да се достигне до по-голямо международно присъствие, както като презентатори, така и като участници.

Събитието е част от международната програма за събития на Международния институт по бизнес анализ, като организацията е поверена на МИБА – България, с изключителното партньорство на колегите от локалните секции на МИБА в Сърбия, Румъния, Словения, Хърватия и Босна и Херцеговина.

Поради нарастващият интерес в областта на бизнес анализа, тазгодишното издание се очаква да събере над 500 участници от  различни държави от цяла Европа.

Всеки професионалист в областта на бизнес анализа е добре дошъл, за да сподели или почерпи познания и опит с колеги от цяла Европа.

За повече информация относно програма, лектори и теми, следете интернет страницата на „Балканската конференция за бизнес“ анализ www.balkanbaconference.org, както и каналите на МИБА - България в социалните мрежи.

 


Upcoming event

Bulgaria will host again the Balkan Business Analysis conference

25-26-27 November 2021

The Bulgarian chapter of the International Institute of Business Analysis (IIBA) is pleased to host the seventh international Balkan Business Analysis conference.

The event is held under the auspices of the International Institute of Business Analysis and aims to bring together international experts and proven specialists in the field of business analysis, exchanging knowledge and experience on strategic planning, improvement of business processes and efficiency in organizations, as well as management of requirements for software systems.

The conference will take place on 21, 22 and 23 October 2021 and the specific this year is that the event will be held entirely online. The organizers believe that in addition to a serious challenge, this is also an excellent opportunity to reach a greater international presence, both speakers and as participants.

The event is part of the international events program of the International Institute of Business Analysis and the organization is entrusted to IIBA – Bulgaria, with the exclusive partnership of colleagues from the local chapters of IIBA in Serbia, Romania, Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina.

Due to the growing interest in business analysis topics, this year's edition is expected to bring together over 500  participants from different countries from all over Europe.

Every professional in the field of business analysis is welcome to share or draw on knowledge and experience with colleagues from all over Europe.

For more information follow the website of Balkan Business Analysis conference www.balkanbaconference.org as well as the channels of IIBA - Bulgaria and partners on social networks.