Онлайн включване в Общото събрание на МИБА - София на 12.12.2023 г.

Резултат с изображение за „online meeting“

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, на 12.12.2023 г. предстои Общо събрание на МИБА - София със следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2022 г. – декември 2023 г.;
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
  • Председател;
  • Заместник председател ФИНАНСИ/КАСИЕР;
  • Заместник председател МАРКЕТИНГ;
  • Заместник председател ПРОУЧВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ.

За всички, които няма да успеят да присъстват, ще осигурим възможност за онлайн участие в Общото събрание чрез Zoom, като:

Регистрация за онлайн участие в Общо събрание на МИБА - София на 12.12.2022 г.

Онлайн сесията ще стартира от 19:00 ч. на 12.12.2023 г., вход от 18:45 ч.

Поздрави,
Екипът на IIBA Бълтария