Международният институт за бизнес анализ вече има български клон

Международният институт за бизнес анализ вече има български клон, ComputerWorld България, 13/05/2009