На 11 септември IIBA България ще връчи наградата „Бизнес анализ проект на годината“

На 31 август изтече срокът за кандидатстването по новата инициатива на IIBA България - наградата „Бизнес анализ проект на годината“. Получени бяха 11 кандидатури. На 4 септември жури ще определи петте номинирани проекта. Няколко дни по-късно на 11 септември на специално събитие ще бъдат представени номинираните проекти от самите кандидатствали екипи и обявени отличените бизнес анализатори. Събитието ще бъде в „Есенс център“ на ул. „6 - ти септември“ 37. Регистрацията ще започне от 18. 30 ч.  
Наградата е учредена, за да признае груповите или индивидуални постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия. IIBA България ще осигури за своя сметка участието на бизнес анализаторите от отличения проект на Балканската бизнес анализ конференция в Сърбия.Инициативата се осъществява с подкрепата на ПМБА ЕООД и ИТЕЯ ЕООД.
Отличието „Бизнес анализ проект на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на добрата организация на бизнес анализ работата в конкретен проект, на прилагането на подходящи техники и на цялостната помощ от бизнес анализаторите към заинтересованите страни.
Всяка година IIBA България ще определя три основни критерия, по които ще се състезават проектите. За 2019 г. това са:

  • Бизнес стойност: Как чрез работата си в проекта като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?
  • Въвличане на заинтересованите страни: Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?
  • Визуализация на изискванията: Как в проекта успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите ще бъде допълнителен постоянен критерий за оценка.
Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ ще бъде спечелена от един проект.