Покана за Общо събрание на МИБА - София, 16.12.2021 г., 18:30 ч.

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание
на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ - София

 
Уважаеми колеги,
Съгласно чл.14 от Устава на Българската секция на Международния институт по бизнес анализ – София, по инициатива на Управителния съвет се свиква Общо събрание на сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 16.12.2021 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в конферентната зала на хотел Сити Авеню, гр. София, ул. Осогово 49.
Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2020 г. – декември 2021 г.;
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
  • Председател;
  • Заместник председател финанси / Касиер;
  • Заместник председател маркетинг;
  • Заместник председател по проучвания и публикации.

 
Съгласно чл.16 от Устава, Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно, без значение броя на явилите се членове.
 
15.11.2021 г.               
Веселин Политов,
Председател на УС

Покана за Общо събрание