БА проект на годината 2019

IIBA България организира нова инициатива - наградата „Бизнес анализ проект на годината“. Наградата се учредява, за да признае груповите или индивидуални постижения на бизнес анализаторите, които прилагат високи стандарти в своята професия.

Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ има за цел да отдаде заслуженото на добрата организация на бизнес анализ работата в конкретен проект, на прилагането на подходящи техники и на цялостната помощ от бизнес анализаторите към заинтересованите страни. Не бъдете скромни, много от бизнес анализаторите имат нужда от позитивен пример в нелекото начинание да позиционират професията в тяхната организация и да получат признанието, което заслужават.

Всяка година IIBA България ще определя три основни критерия, по които ще се състезават проектите. За 2019 година това са:

  • Бизнес стойност: Как чрез работата си в проекта като бизнес анализатор реализирахте бизнес стойност за своя клиент/клиенти?
  • Въвличане на заинтересованите страни: Как въвлякохте всички важни заинтересовани страни в проекта и поддържахте ефективни взаимоотношения с тях?
  • Визуализация на изискванията: Как  в проекта успешно приложихте техники или средства за визуализация на изискванията за тяхната яснота, разбиране и по-добра комуникация?

Стремежът към непрекъснато професионално развитие и приносът към развитие на общността на бизнес анализаторите ще бъде допълнителен постоянен критерий за оценка.
Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ ще бъде спечелена от един проект.
 
IIBA България ще осигури за своя сметка участието на бизнес анализаторите от наградения проект на Балканската бизнес анализ конференция в Сърбия.
 
Условия и формуляр за кандидатстване
Последна дата на подаване: 31-ви август 2019 г. (срокът е удължен)

Наградата „Бизнес анализ проект на годината“ 2019 се осъществява с подкрепата на ПМБА ЕООД и ИТЕЯ ЕООД.