НОМИНАЦИИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Скъпи колеги,

На наближаващото Общо събрание на сдружението (17.12.2018 г.) предстои да изберем следните членове на Управителния съвет:

  • Заместник председател Обучение;
  • Заместник председател Членство;
  • Заместник председател Комуникации.

Чрез настоящата ФОРМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИ НОМИНАЦИИ можете да номинирате избрани от вас кандидати за всяка от позициите. На място, по време на Общото събрание ще могат да се правят допълнителни номинации.
Изискване към кандидатите, както и към участниците в Общото събрание, е да бъдат членове на МИБА - София към момента на провеждане на събранието.

С уважение,
Екипът на МИБА