Онлайн включване в Общото събрание на МИБА - София на 15.12.2022 г.

Резултат с изображение за „online meeting“

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, на 15.12.2022 г. предстои Общо събрание на МИБА - София със следния дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2021 г. – декември 2022 г.;
  2. Избор на членове на Управителния съвет:
           • Заместник председател образование;
           • Заместник председател комуникации;
           • Заместник председател членство/секретар.
 

 За всички, които няма да успеят да присъстват, ще осигурим възможност за онлайн участие в Общото събрание чрез Zoom, като:

[Регистрация за онлайн участие в Общо събрание на МИБА - София на 15.12.2022 г.]

Онлайн сесията ще стартира от 19:00 ч. на 15.12.2022 г., вход от 18:45 ч.

Поздрави,
Екипът на IIBA Бълтария