Отлага се Общото събрание на сдружение МИБА - София

Уважаеми колеги,

Във връзка с въведените със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 на Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки, насроченото за 15.12.2020 г. Общо събрание на сдружение МИБА - София се отлага. Допълнително ще обявим нова дата за провеждане на Общо събрание в зависимост от епидемичната обстановка в страната.

Бъдете здрави!
Екипът на IIBA България