Онлайн включване в Общото събрание на МИБА - София

Резултат с изображение за „online meeting“

Уважаеми колеги,

Както вече знаете, на 16.03.2021 г. предстои Общо събрание на МИБА - София със следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет за периода декември 2019 г. – февруари 2021 г.;
 2. Приемане на годишни финансови отчети;
 3. Избор на членове на Управителния съвет:
 • Заместник председател членство;
 • Заместник председател по образованието;
 • Заместник председател комуникации;
 • Заместник председател маркетинг.

За да сведем до минимум риска от разпространение на Ковид 19, ще осигурим възможност за онлайн участие в Общото събрание чрез Zoom, като:

 • Онлайн ще могат да се включат само членове на IIBA с активно членство към момента на провеждане на Общото събрание;
 • Изисква се предварителна регистрация до 12:00 ч. на предния ден (15.03.2021);
 • Онлайн участниците ще могат да гласуват;
 • Всеки участник ще трябва да подпише и изпрати на info@sofiabg.iiba.org следната Декларация за участие в Общо събрание и електронна поща.

[Регистрация за онлайн участие в Общо събрание на МИБА - София на 16.03.2021 г.]

Онлайн сесията ще стартира от 19:00 ч. на 16.03.2021 г., вход от 18:50 ч.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
До 13.03.2021 г. можете да направите онлайн своите номинации за членове на Управителния съвет. Номинираните кандидати трябва да бъдат членове на МИБА (IIBA) с активно членство и да бъдат съгласни с номинацията за съответната позиция.
[Номинаци за членове на УС на МИБА - България]

Поздрави,
Екипът на IIBA Бълтария